BACIS

Be a Change – Invest Socially

O PROJEKCIE

Celem projektu jest  spowodowanie zainteresowania  społecznego tematyką gospodarki społecznej i zainspirowanie ludzi do zmiany świata, zachęcenie lokalnych społeczności z krajów partnerskich do kreatywności i zaangażowania społecznego. Celem projektu jest też zmotywowanie ludzi do wprowadzania pozytywnych zmian, poszukiwania twórczych rozwiązań w celu rozwiązywania problemów społecznych  a także szerzenie wiedzę o przedsiębiorstwach społecznych i zachęcanie ludzi do postrzegania przedsiębiorczości społecznej jako siły zmiany społecznej. W ramach tego partnerstwa partnerzy wymieniają  się dobrymi praktykami i pomysłami na temat przedsiębiorczości społecznej i tworzą podstawowe materiały na stronie internetowej dotyczące wypracowanych pomysłów i umiejętności.

Grupą docelową projektu są społeczności lokalne,  słuchacze z organizacji partnerskich oraz inne osoby dorosłe.

Rezultaty projektu to zmiany, prowadzące do tego, że uczestnicy będą:

  • rozumieć złożoność zmiany społecznej i koncepcję przedsiębiorczości społecznej,
  • nauczą się doceniać, w jaki sposób przedsiębiorcy społeczni mobilizują zasoby, aby wpływać na zmianę społeczną,
  • zdobywać  wiedzę i zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości społecznej,
  • zdobywać  wiedzę na temat zasad przedsiębiorczości społecznej,
  • rozwijać umiejętność rozpoznawania wyzwań i problemów społecznych,

WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TUTAJ